Min bacheloroppgave

 

I går hadde avgangsstudentene BA-utstilling her på Westerdals. Det var utrolig mange som møtte opp og alle har vært så utrolig flinke! Merker jeg har vært dårlig på å oppdatere hele BA prosessen så her kommer en “kort” oppsummering.

I denne bacheloroppgaven har jeg tatt for meg hvor stor rolle folkedrakter har når det gjelder kulturarv og i dette tilfellet berører det emnet Tibetanske drakter. Siden den Kinesiske okkupasjonen i 1959 har Tibets kulturarv blitt svekket og eksilregjeringen har jobbet med å bevare den for kommende generasjoner. Kulturarv er et bredt begrep og jeg har valgt å begrense meg til folkedrakter og i dette tilfellet, de Tibetanske nasjonaldraktene. Grunnen for mitt valg av tema er fordi jeg vil gjøre dette for å belyse et området innenfor den tibetanske kulturen som sakte forsvinner pga. mangel av data og restriksjonene rundt Tibets kultur i Tibet. Problemstillingen min tar for seg om det er mulig å visualisere et folks tradisjoner på en informativ måte som kan bidra til å skape bevissthet og engasjement rundt Tibets kulturelle historie. Det jeg ville med denne problemstillingen var å kunne finne ut om det faktisk var mulig å produsere et slags register med samlet informasjon og samtidig belyse et emne som står meg nært. Jeg valgte da å formidle dette temaet gjennom en informativ coffee table bok, ved hjelp av illustrasjoner og tekst.

Problemstilling: Med utgangspunkt i Tibetanske folkedrakter, er det mulig å visualisere et folks tradisjoner på en informativ måte som kan bidra til å skape bevissthet og engasjement rundt Tibets kulturelle historie?

Emnet folkedrakter og kulturarv er bredt. Det samme gjelder Tibet, som i dag er et ømfintlig tema for alle parter. Det finnes store mengder meninger, politikk og diplomatikk som omfavner det omstride landet/området. Problemstillingen min er sammensatt og berører flere elementer. Jeg vil derfor avgrense oppgaven min slik at jeg kun fokuserer på å kommunisere med mottakerne. Dette har jeg gjort for å styrke hovedmålet og budskapet, som er å skape bevissthet og engasjement rundt Tibets kulturelle historie.

Hensikten med oppgaven er å belyse emnet folkedrakter med et informativt formål fra en designers og eksiltibetaners synsvinkel. Målet er å klargjøre og informere målgruppen om temaet gjennom en fremgangsmåte som er i stil med den bestemte estetikken og samtidig formidle budskapet. Denne bacheloroppgaven vil være med på videreføringen av Tibets kulturarv og bidra med etterlengtet samlet data om temaet.

Fordi coffee table boken min på ustillingen har jeg desverre ikke fått tatt ordentlige bilder av den. Så her er noen bilder tatt fra iphonen :)

Skjermbilde 2015-06-04 kl. 1.13.54 PM

Skjermbilde 2015-06-04 kl. 12.52.09 PM

10616494_10153257592756418_4471471970970656580_n

No comments yet.

Leave a Reply